Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výhody Colostra

17. 3. 2010

Když by měl být vyzdvihnut hlavní rozdíl mezi AV gelem a Colostrem, mohla by se použít tato analogie: náš imunitní systém přirovnáme k obrannému systému státu, který se skládá nejen z jednotlivých druhů vojsk, které se navzájem doplňují, ale také z výrobních komplexů, které vyvíjejí a vyrábějí potřebné druhy zbraní.

 

Aloe gel je rostlinného původu a to znamená, že převážná většina jeho biologicky aktivních látek přispívá ke správné funkci výrobního komplexu dodáním povelů, surovin a součástek a jen některé substance mohou okamžitě být použity jako zbraně. Například dlouhé řetězce komplexních cukrů gluko- a galaktomanantů se přímo nabalují na bakterie a viry (tzv. je opsonizují) a v tomto spojení zamezí jejich případnému průniku do buněk a zároveň je výrazně zviditelní pro jednotlivé subsystémy imunitní obrany.

 

Oproti tomu Colostrum tím, že je živočišného (savčího) původu, dodá již hotové zbraně ve formě imunoglobulinů a imunitních buněk a zároveň rozkazy i suroviny pro výrobní komplex. Toto je velmi důležité u dvou situací. Za prvé, když v důsledku genetických poruch, výrazného oslabení nebo nezralosti organismu je produkce či funkce některých zbraní imunitního systému snížená nebo neexistující. Za druhé, kdy v důsledku akutního onemocnění není dostatečný čas na výrobu specializovaných zbraní. Tato situace nastává u imunitně oslabených pacientů např. s akutním průjmovým onemocněním (častá komplikace při onkologické léčbě).

 

Co v Aloe gelu nenajdete, to je nesmírně pestrá paleta inteligentních bílkovin, tzv. imunoglobulinů. Jejich inteligence spočívá v tom, že díky speciálně utvářeným úsekům získávají jejich molekuly schopnost velmi přesně rozlišovat své cíle a vázat se na ně. Za cíle si imunoglobulin může zvolit některé netypické struktury na povrchu patogenů či nádorových buněk, ale i jednotlivé toxické molekuly.

 

Například principem hadího antiséra je dodání imunoglobulinů, které se přesně váží na "jedovaté" bílkoviny hadího jedu. Uštknutí jedovatým živočichem je velmi dobrým příkladem situace, kdy imunitní systém nemá čas na výrobu specializovaného imunoglobulinu v dostatečném množství pro neutralizaci bílkovinného jedu, byť je toho schopen. Každý imunoglobulin má svého producenta ve formě jedinečného klonu plazmatických buněk. Tato imunoglobuliny se podle své třídy vyskytují v jednotlivých oddílech těla. Velmi důležité jsou imunoglobuliny třídy IgA, které se vyskytují hlavně na sliznici zažívacího a dýchacího traktu - to je plocha o velkém obsahu, přes kterou se stýkáme s vnějším světem, oproti ní je povrch kůže nesrovnatelně menší. IgA tvoří první obranný val proti pronikajícím patogenům.

 

Jednotlivé třídy a funkce imunogobulinů si můžete přečíst v knize Dr. Prümmera "Colostrum, dar života". Imunoglobuliny Colostra na povrchu střeva brání vstupu nejen patogenních vnějších vetřelců, ale i objektů, které spouštějí alergické reakce - tzv. alergenů. Typické alergeny jsou pyly trav, domácí roztoči, lepek z obilovin (spouští celiakii) atd. Toto bylo potvrzeno klinickou studií, která prokázala, že děti matek, jejichž Colostrum má snížený obsah IgA, jsou velmi náchylné na rozvoj alergií. Vedle blokování průniku alergenů Colostrum zabraňuje rozvoji alergie dalšími mechanismy. U alergiků se zvyšuje hladina IgE imunoglobulinu a Colostrum obsahuje tzv. IgE binding factor (faktor vázající IgE), který tyto IgE neutralizuje. Proto preferujte použití Colostra zvláště u dětských pacientů, trpících jednotlivými projevy alergie. Tyto projevy se mohou manifestovat jednotlivě i kombinovaně ve formě neinfekčních průjmů, astmatu či alergické rýmy a atopického ekzému. Zvláště pro kojence mladší než půl roku je při těchto obtížích Colostrum jedinou správnou volbou. Preferujte Colostrum i u akutních infekčních onemocnění, jak zažívacího traktu, tak dýchacích cest u malých dětí a těhotných žen. Důkazem potentce Colostra je i fakt, že dokáže zničit spory klostridií, s kterými si antibiotika "neví rady".

 

Když už byla zmíněna alergie, je přirozeně logické zmínit se i o autoimunitních onemocněních. Je zajímavé, že obě skupiny onemocnění mají v principu stejný spouštěcí mechanismus, a tím je zvýšená prostupnost (permeabilita) defenzivní bariéry střevní sliznice. Tato permeabilita je mimo jiné ovlivňována hlavně "těsností" spojení mezi jednotlivými buňkami střevní sliznice enterocyty. Tato spojení mohou být narušena při traumatech, popálení, ale třeba i při dlouhodobém užívání léků proti bolesti či zánětu (nesteroidní antiinflamatorní léky). Zvýšená permeabilita u některých jedinců vede k rozvoji chronické zánětlivé reakci ve střevní stěně, která se pak namifestuje jako Crohnova nemoc nebo ulcerativní kolitida. Jsou to nepříjemná průjmovitá onemocnění (i dvacet stolic denně), trápící hlavně mladé lidi. Zvýšená permeabilita je také popisována u revmatoidních forem onemocnění kloubů - revmatoidní artritidy, ankylosující spondylitidy (postihuje klouby páteře), lupenkové artritidy a artritidy spojené s výše uvedenými autoimunitami střeva. Aplikací bovinního Colostra u těchto onemocnění docílíme snížení permeability (propustnosti) střeva. Zároveň tzv. rozpustné receptory pro TNF-alfa, tento bílkovinný faktor, který je aktivátorem celé zánětlivé kaskády, neutralizující a tak se ztlumí chronický zánětlivý proces. Stejným principem se snaží ovlivnit průběh těchto onemocnění dnes tak moderní tzv. biologická léčba, kdy TNF-alfa je neutralizován pomocí protilátek vyrobených v laboratoři. Tato biologická léčba však neumí střevní bariéru utěsnit tak jako Colostrum, a tudíž se onemocnění po vysazení léčby může vrátit. Colostrum zasahuje do průběhu těchto onemocnění daleko komplexněji.

 

Do tohoto komplexu patří i imunomodulační funkce proteinu PRP (tzv. na prolin bohatý protein), jinak colistrinin. Při klinických studiích s colistrininem se prokázalo, že dokáže zvrátit i průběh tak závažných neurologických onemocnění, jakými jsou Alhzheimerova choroba nebo Parkinsonova nemoc. Zatím snad neexistuje farmakum, které by dokázalo zlepšit Alzheimerovu chorobu, konvenční léčba považuje za úspěch už jen pouhé zpomalení progrese. Tato onemocnění jsou na vzestupu, a to zejména vzhledem k prodlužovní délky života. Pro takového pacienta by mělo být Colostrum první volbou. Ale starší pacienti potřebují i detoxifikovat, takže kombinace Colostra a "očištění" Aloe Gelem je ta nejlepší cesta ke zlepšení stavu.

 

Dalším neurologickým onemocněním, při němž by se mělo preferovat použití Colostra je roztroušená skleróza (RS). Při RS imunitní systém napadá obaly nervů v mozku, což vede k poruchám hybnosti a dalším výpadkům nervových funkcí (např. inkontinence). Přesný spouštěcí mechanismus této autoagrese není znám. Předpokládá se souvislost s přítomností spalničkového viru v tenkém střevě. Při studii, kde bylo použité Colostrum, bohaté na imunoglobuliny proti tomuto viru, došlo k významnému zlepšení pacientů s RS. Také u RS hraje PRP autoimunitu tlumící roli.

 

Dalším parametrem, kterým se Colostrum liší od AV Gelu, je přítomnost růstových faktorů tkání. Tyto růstové faktory se u různých savčích druhů shodují, a proto kravské Colostrum je pro lidi dobrým zdrojem těchto působků, tak důležitých pro naši regeneraci.

 

Nejvýznamnějším je IGF-1 - růstový faktor 1, který je strukturou podobný insulinu a proto také vykazuje jemu podobné aktivity. IGF-1 je syntetizován v játrech po jejich stimulaci růstovým hormonem GH, a je vázán na nosič, který také rozhoduje o jeho biologické funkci. IGF-1 zvyšuje citlivost tkání na insulin, tudíž ke správnému využití glukózy stačí menší množství insulinu. To je výhodné u pacientů s diabetem, kde je buď snížená schopnost produkce insulinu nebo tkáně jsou na tento insulin méně citlivé. Zvláště u dětských pacientů s čerstvým záchytem diabetu typu I je Colostrum velmi prospěšné. IGF-1 zlepšuje využití produkovaného insulinu, který je v době stanovení diagnózy stále ještě produkován zbytkem nezničených beta buněk. A zároveň imunitní faktory, jako je např. PRP, tento autodestruktivní imunitní proces utlumí a částečná produkce insulinu se zachová. Proto čím dříve po stanovení diagnózy se začne, tím jsou větší šance na dostatečnou vlastní tvorbu insulinu.

 

IGF-1 stimuluje růst a regeneraci svalů, kostí a nervové tkáně. Proto pacienti po operacích či zraněních mohou užitím Colostra významně urychlit hojení a rekonvalescenci. Také sportovci, zvláště u sportů, kde je důležitá svalová síla, získají kompetitivní výhodu při pravidelném užívání Colostra. Větší svalový nárůst, menší procento tělesného tuku a větší vytrvalost, to jsou benefity, který každý výkonnostní sportovec ocení. Nejedná se však o nějaký nepovolený doping. Také ti, co chtějí být i ve vyšším věku svěží a výkonní, by určitě neměli tuto schopnost IGF-1 a potažmo Colostra opomíjet. Proces stárnutí a pokles výkonnosti je spojen s poklesem syntézy GH a potažmo IGF-1

 

Byly zde uvedeny účinky a mechanismy Colostra, které bychom měli upřednostnit v případě volby mezi Colostrem a Aloe Vera Gelem. Tyto jsou v praxi nejčastější.

 

 

 

MUDr. Petr Formánek - poradenská linka, magazín